Sự Tích Quan Thế Âm Bồ Tát

Theo kinh truyện viết lại ,ngài hóa thân với 33 thân tướng .Ngày nay người đời còn truyền tụng lại hai kiếp giáng trần ứng với hai sự tích quan thế âm bồ tát đó là kiếp thứ 10 khi bồ tát quan âm là thị kính và kiếp cuối là bà diệu thiện.

Phẩm hạnh của bồ tát quan thế âm

Quan thế âm là vị bồ tát có đầy đủ phẩm chất của một người mẹ trong tất cả những người mẹ.Hình như trong mọi trái tim của những người con phật thuần thành ,nhất là giới phật tử bình dân .Mổi khi nói về bà ,chúng ta  ai cũng biết ,nhưng chẳng ai hiểu đầy đủ tất cả về bà.

Bà là vị bồ tát đã chứng được nhĩ căn viễn thông ,giác ngộ chân lý nên nghe được tất cả âm thanh,tiếng cầu cưu của muôn loài trong lúc lâm nguy.

Trong kinh pháp hoa phẩm phổ môn,quan âm bồ tát phát ra mười hai đại nguyện ,nguyện nào cũng vì lợi ích cho chúng sanh.Ngài ứng hiện 32 thân, để cứu độ giáo hóa chúng sanh, từ cõi Ta bà đến khi chúng sanh mãn duyên cõi trần, bà và ngài Đại Thế Chí trợ lực đức phật A Di Đà ,tiếp rước vong linh sinh về tây phuong cực lạc.Với từ lực vô biên,từ tâm rộng lớn của bồ tát quan thế âm,hể nge chúng sanh kêu cứu là bà hiển thị đến cưu ngay.Chúng ta cũng vậy ,có thanh tâm nguyện cầu thì mới có cảm ứng.

Chúng ta là đệ tử của phật,vậy mổi người nên học theo lòng từ bi ,hạnh nhẫn nhục của mẹ quan thế âm bồ tát để mang lợi ích cho chính mình và cả chúng sanh.

Đức phật quan thế âm bồ tát ,bà là hiện thân của những đúc tính tốt đẹp của những người mẹ hoàn hảo nhất trong vũ trụ .Bà còn là vị bồ tát hiện thân cho lòng từ bi vĩ đại của tất cả chư phật, đó là vị thánh nhân có thể hiểu ,nghe thấy tất cả tiếng kêu đau khổ của chúng sanh để cứu độ và giáo hóa đưa chúng sanh đến nơi an vui giải thoát, nên nhân loại tôn kính gọi bà là quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn .Bà là một trong những đại bồ tát được tôn kính không chỉ trong phật giáo, mà còn được các tôn giáo khác trên thế giới tin và thờ phụng.

Theo kinh phật giáo tiếng phạn bồ tát ý nghĩa là hữu tình đã giác ngộ,trở lại giác ngộ hữu tình khác ,như có nhiều người đang ngủ mê, có một người tỉnh thức ,người ấy đánh thức những người còn lại,kẻ ngủ mê là chúng sinh,còn ngài quan thế âm bồ tát chính là người đánh thức .Quan là quan sát ,tìm hỉu và biết rỏ ràng về đối tượng.Thế là cuộc đời ,cuộc sống dân gian .Âm là tiếng cầu cứu ,tiếng thỉnh cầu của chúng sinh đau khổ.Vì ngài đã giác ngộ biết rỏ chân lý của vũ trụ ,chứng được phép nhĩ can viên thông ,như ngài đã thúc dậy trong ngôi nhà vũ trụ kia nge biết hết thẩy chân tướng các sự vật,động tỉnh trong ngoài .Không chỉ mang đầy đủ những phẩm chất và khả năng siêu phàm như các vị bồ tát, đúc quan thế âm bồ tát ẩn tàng trong một triết lý sâu xa và phương thức tu tập nhiệm màu nhờ quán chiếu mà được tự tại,giải thoát .Ngài đạt được diệu quả nhĩ căn viên thông nên có thể nge và cảm nhận được tiếng kêu đau khổ khắp cõ thế gian,ngài hiện ngay nơi đó để cứu độ chúng sanh vượt thoat hiểm nguy.

Qua bài viết ,tác giả cũng như những người con phật khác muốn thể hiện tấm lòng thành kính và sự tri ân sâu sắc dâng lên đúc phật quan thế âm bồ tát .Mỗi khi chúng ta lắng lòng nhất niệm hình ảnh của ngài thì tự nhiên trong lòng ta trổi dậy tình cảm thiêng liêng vô cùng tận. Đức phật bà quan thế âm bồ tát đã trở thành biểu tượng linh thiêng,dung dị nhưng rất đổi quen thuộc đối với mỗi con người chúng ta. Học theo đức quan thế âm bồ tát chúng ta phải học tập và rèn luyện lòng quãng đại ,tính kiên nhẫn và lòng từ bi, cái nhìn sâu sắc vào thực tế để biết cách đạt được mục tiêu đó.Biết sống vi người khác và chính mình.

Tát giả : Bảo Phước

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

url Hotline: 0705 072 532
Gọi ngay
Bảo Phước
Facebook Chat
url Zalo Chat
Zalo Chat